անօսր

անօսր

Dasnabedian 1995: 416

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 13,20 Acrostiche 6,29
fin, délié

freq: 2; in het boek staat deze entry 2x!


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՕՍՐ — (ի, ից. եւ անօսրունք, անօսունք.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ԱՆՕՍՐ որ եւ ՆՕՍՐ. λεπτός, ἁραιός, σπάνιος tenuis, subtilis, rarus Անգայտ. նուրբ. բարակ. թեթեւ. սակաւագիւտ. ցանցառ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԳԱՅՏ — (ի, ից.) NBH 1 0124 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. Իբր անխիտ. անօսր. նօսր. ոչ հոծ. նօսր, լանկեկ, ցանցառ. ... μανός, ἁραιός rarus, tenuis *Անգայտ եւ թոյլ իմն է: Զխիտն, եւ զանգայտն. Նիւս. կազմ. եւ Նիւս. բն.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՒՐԲ — (նրբի, ից, կամ ոյ, ոց.) NBH 2 0452 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. λεπτός, ψιλός tenuis, subtilis, minutus ἱσχνός exilis. Բարակ. անօսր. անգայտ. սուր. նուազ ըստ լայնութեան. անմասն ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ա — ( ) I. NBH 1 0001 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 14c մջ. Ա՛. Ա՛յ, ո՛վ. է՛յ. եա՛, հա՛, պրէ. *Ա՛, դու աստուած իմ ես. Ոսկիփոր.: *Ա՛ թշուառական. Ճառընտ.: մջ. Ա՛ Ա՛. մջ. Oimoi, Hei mihi! եբր. ա՛ա՛: Ո՛ո՛. ո՛հ ո՛հ. օ՛օ՛, ա՛յ ա՛յ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 11c, 12c ա. λεπτώτερος, λεπτώτατος tenuior, tenuissimus, ἀραιότερος rarior, ἑπαφρότατος levissimus Առաւել կամ կարի անօսր (ըստ ամենայն առման). *Ի թեթեւ նիւթոյն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱԹԵՒ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0256 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 13c գ. Անօսր թեւօք, թեթեւաթռիչ. թեւերը բարակ. ... *Անօսրաթեւ թռչուն (մեղու). Ոսկ. լուս.: *Զօրէն անօսրաթեւ եւ իմաստուն թռչնոյ ʼի վերայ թռչելով մարդագ. Սկեւռ. լմբ.: *Թռչնոցդ ազգք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0257 Chronological Sequence: 11c Տե՛ս ԱՆՕՍՐ. *Մարմին է հողմ, թէպէտեւ անօսրական էʼʼ. յն. կարի՛ անօսրագոյն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 25 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱՀՈՂ — ( ) NBH 1 0257 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ուր իցէ հող անօսր եւ սակաւ. *Զհիւսիս (արար) անօսրահող. Համա. յովէդ: Վաղաթառամ եւ անօսրահող. Վրդն. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱՄԱՐՄԻՆ — ( ) NBH 1 0257 Chronological Sequence: Early classical ա. Անօսր մարմնով. *Ի մարմնաւորացն՝ են որ թանձրամարմինք են, եւ են որ անօսրամարմինք. Եզնիկ. ՟Ի՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0257 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c չ. λεπτύνομαι attenuor, σπανίζομαι raresco Անօսր եւ բարակ լինել. անգայտանալ. նրբիլ. թեթեւանալ. հիւծիլ. տկարանալ. նուազիլ. եւ Նրբամիտ գտանիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՕՍՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0257 Chronological Sequence: Early classical ն. λεπτύνω attenuo, minuo Անօսր առնել. անօսրել. նրբել. անգայտացուցանել. եւ Հիւծել. բարկըցընել, նօսրցընել, տկարացընել. *Զվարսս իւրեանց մի՛ անօսրացուսցեն. Եզեկ. ՟Խ՟Դ. 10: *Մաշէ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.